A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Порядок надання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

                                                                                                            Додаток 2

                                                                                                     до  наказу № 90-ОД

                                                                                             від 03.09.2021р.

 

 

Порядок подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви та розгляду звернень  про випадки булінгу (цькування)

 

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).

3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

 

        Здобувачі освіти  та всі учасники освітнього процесу зобов'язані: "повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб"

 
* Заява складається заявником власноруч.
* Заяву можуть подавати особи, яким виповнилося 14 років. Якщо свідком випадку булінгу стала особа, яка не досягла 14 років, то заяву подають батьки або особи, що їх заміняють.
* Заяви щодо випадків булінгу можна подавати особисто директору закладу, заступнику директора з виховної роботи або практичному психологу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                    Додаток 3

                                                                                                      до  наказу № 90-ОД

                                                                                             від 03.09.2021р.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

в ОЗ «Мутинський ліцей» Кролевецької міської ради

 

Алгоритм дій педагогічного колективу у разі виявлення ситуації булінгу.

 • Якщо педагог, або будь який інший працівник школи став свідком булінгу то, незалежно від того, поскаржилась йому жертва чи ні він повинен проінформувати про цей випадок керівництво навчального закладу.
 • Якщо педагог, або будь який інший працівник школи отримав усне або письмове звернення від дитини, щодо жорстокого ставлення по відношенню до неї з боку однолітків, педагогів, або інших осіб , то він повинен повідомити про це керівництво навчального закладу.
 • Отримавши таке звернення директор навчального закладу повинен скликати комісію з розгляду випадку булінгу , та окреслити подальші дії.
 • До складу такої комісії можуть входити адміністрація навчального закладу, педагоги, психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та «булера» та інші зацікавлені особи.
 • Якщо комісія кваліфікує випадок як булінг, а не одноразовий конфлікт, адміністрація навчального закладу повинна повідомити про це уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 • У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждала сторона не згодна з цим висновком, то вона має право звернутися до органів Національної поліції України.
 • Забезпечити психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали від булінгу, стали його свідками, або вчинили цькування.

 

Алгоритм дій педагогічних працівників що до запобігання випадків булінгу в учнівському середовищі.

 1. Усім членам шкільного колективу дотримуватись єдиної позиції, що насильство, цькування, дискримінація є неприйнятними та неприпустимими у міжособистіснихспілкуванні.
 2. Класним керівникам та вчителям-предметникам цікавитися життям своїх вихованців, відслідковувати ситуації, щодопроявів

 

жорстокості та цькування в учнівських колективах , контролювати поведінку та взаємостосунки між дітьми на уроках та перервах.

 1. Не залишати жоден випадок булінгу без уваги. Пояснювати учням, що будь які насильницькі дії чи образливі слова є неприпустимими у міжгруповій взаємодії. Реакція усіх учасників освітнього процесу на будь які прояви жорстокості та цькування має бути негайною.
 2. Пояснювати учням, що навіть пасивне спостереження за знущанням і бійкою надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події повинні захищати жертву насильства і, якщо треба кликати на допомогу дорослих.
 3. У кожному класному колективі виробити правила толерантної поведінки , слідкувати за їх дотриманням.
 4. Створити шкільний консультативний пункт «Скринька довіри»
 5. Систематично проводити у школі просвітницьку роботу у вигляді виховних годин, бесід, тренінгів, уроків, правових ігор, вікторин, флеш-мобів, круглих столів, диспутів, годин відкритих думок, усних журналів, кінолекторіїв, для ознайомлення учнів з проблемою булінгу, та за для пропаганди безпечних, здорових стосунків, заснованих на взаємній  повазі доброзичливості та толерантності. Залучати до цієї роботи соціально- психологічну службу, представників правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.
 6. Проводити просвітницьку роботу серед батьків з даної тематики.
 7. Забезпечити психологічний супровід здобувачів освіти, які стали свідками булінгу, постраждали від нього , або вчинили цькування.

Відповідальність осіб, причетних до булінгу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого,

 • тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,

 • тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене  малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до

 

шістнадцяти років, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб,які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  або  громадські  роботи  на  строк  від  двадцяти  до  сорока годин.

Діяння,     передбачене     частиною     другою                         цієї                        статті,          вчинене малолітньою   або   неповнолітньою    особою   віком                            від    чотирнадцяти  до шістнадцяти років,—тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Неповідомлення керівником закладу  освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки боулінгу (цькування) учасника освітнього процесу— тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку»  («Стаття1734,Кодекс України         про адміністративні

правопорушення).

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24 1 цього Кодексу.

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених, зокрема, статтею 1734 КУАП, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24 1 цього Кодексу. Відповідно до статті 241 КУАП за вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

 1. зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
 2. попередження;
 3. догана або сувора догана;
 4. передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання (стаття 13

  «Відповідальність неповнолітніх» КУАП).

 

Штрафи, які передбачено за знущання

 

 • Моральне чи фізичне насильство, агресія – 340-850грн.
 • Дії з особливою жорстокістю, повторне порушення – 850-1700грн.
 • Приховування вчителем факту цькування – 1700-3400 грн, або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20 %заробітку.

 

Якщо правопорушення вчинили неповнолітні до 16 років, штраф сплачуватимуть батьки.

 

 

Порушення

Вік

Хто несе відповідальність

Розмір штрафу

Громадські роботи

 

 

 

Булінг дітьми

до 14 років

Батьки

від 850 грн.

до 1700 грн. або

від 20 до 40 годин

від 14до

16років

Батьки

від 850 грн.

до 1700 грн. або

від 20 до 40 годин

понад 16 років

Діти

від 850 грн.

до 1700 грн. або

42 години

Булінг дорослими

понад 16 років

Особисто

від 850 грн.

до 1700 грн. або

42 години

 

 

Повторний або груповий

булінг

від 14до

16років

Батьки

від 1700 грн. до 3400 грн.

або

від 40 до 60 годин

понад 16 років

Особисто

від 1700 грн. до 3400 грн.

або

від 40 до 60 годин

Приховування булінгу

Керівник закладу освіти

Особисто

від 850 грн.

до 1700 грн. або

Виправні роботи до 1 місяця з

відрахуванням 20% заробітку

 

Протоколи за вчинення цього порушення уповноважені складати органи національної поліції України, а притягувати до адміністративної відповідальності будуть місцеві суди.

 

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00) Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20

Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75

Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 Національна поліція України 102

 

 

 

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

в Литвиновицькій  філії ОЗ "Мутинський ліцей"

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора  закладу, завідувача філії про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).Додається вище

            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу, завідувач філії та інші зацікавлені особи.

          5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора