A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Річний звіт про діяльність

Звіт директора 2019-2020 навч.рік

https://rada.info/upload/users_files/24010724/b2018852a37b73743480d1013d22edcf.doc

 

Звіт директора закладу

Як директор закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчально-виховного комплексу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти. 

1. Загальна інформація про заклад.

З 12 квітня 2016 року Литвиновицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів перейменована у Литвиновицький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» рішенням третьої сесії сьомого скликання Кролевецької районної ради Сумської області від 16 березня 2016 року. Функціонує як навчально-виховний комплекс з 01 вересня 2016 року. З 22 червня 2018 року Литвиновицький навчально-виховний комплекс « загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) реорганізовано в Литвиновицький навчально-виховний комплекс « загальнооосвітня школа І – ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» рішенням двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Кролевецької районної ради Сумської області від 22 червня 2018 року.

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Кролевецької РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1971 року, земельна ділянка, яка належить школі, має площу близько 1 га. У 2017-2018 навчальному році працювало 13 педагогічних працівників (з них 2 педагоги-сумісники) та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. У закладі навчалося 29 учнів та 10 вихованців дошкільного підрозділу.

2. Кадрове забезпечення.

У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками Литвиновицький навчально-виховний комплекс був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Педагоги закладу відповідно до графіка СОІППО проходять раз на п’ять років курси підвищення кваліфікації.

По якісному складу педагогічних працівників більша частина педколективу має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 13 год.

3. Методична робота.

У 2018-2019 н. р. методична робота в Литвиновицькому НВК здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2018-2019н.р., на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних документах, та згідно річного плану роботи школи, враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, методична робота здійснювалась через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

У 2018-2019 н. р. у Литвиновицькому НВК працювало 12 педпрацівників, з яких 1 сумісники. Основними завданнями методичної роботи було забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи - постійних та епізодичних.

Проблема, над якою працює педколектив школи в 2018-2019 н. р.- „Розвиток творчого потенціалу учня як результат забезпечення сучасного методичного супроводу та реалізація творчого професійного росту вчителя». Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі створена методична рада, до складу якої ввійшли : керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, вчителі школи.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працює методичне об’єднання вчителів початкових класів, керівником якого є Клименко Галина Володимирівна.

Усі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота.

У 2018-2019 н. р. учні школи брали участь: Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2019» (взяли участь 7 учнів 3-9 класів, керівник Кисла О.М.), Міжнародному природничо-інтерактивному конкурсі «Колосок-Весняний» (взяли участь 14 учнів 1-9 класів, керівник вчитель географії Бідненко О. Г.), Міжнародному природничо-інтерактивному конкурсі «Колосок-Осінній» (взяли участь 12 учнів 1-9 класів, керівник вчитель географії Бідненко О. Г.), Українознавчому конкурсі (взяли участь 14 учнів 3-9 класів, керівник учитель української мови та літератури Калачевська І. І.), ІІ Міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower - 2017» (участь взяли 6 учнів 3-9 класів, керівник учитель зарубіжної літератури Рудь О. В.), Інтерактивний конкурс «Геліантус-Осінній» (взяли участь 11 учнів, керівник учитель хімії та біології Кожема А. Г.).

Багаторазовими переможцями районних спортивних змагань стали учні 5-9 класів (вчитель Самойленко С. І.).

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків . При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Самойленко С. І., Клименко Г. В., Рудь О. В. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів на засіданні методичного об’єднання.

Можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

5. Правовиховна робота.

У школі створена Рада профілактики, до складу якої увійшли вчителі, сільські депутати, дільничний інспектор, фахівець із соціальної роботи сільської ради.Головою Ради профілактики Рудь О. В. вдало спланована робота з превентивного виховання, взяті на облік багатодітні , деструктивні, неповні сім’ї.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

 • лекції, бесіди на правову тематику.

 • анкетування.

 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

 • уроки правознавства.

 • батьківські лекторії.

 • відвідування проблемних сімей вдома.

За рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Кролевецького РВ УМВС учні школи відсутні.

6. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій та зроблено соціальний паспорт закладу. Кількість дітей пільгових категорій становить:

 • інвалідів – 1;

 • малозабезпечених - 2;

 • з неповних сімей – 3;

 • багатодітних –4;

 • обдарованих – 5.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. Для них була організована участь у таких заходах: подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Сонечко». За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей (Вернигора Дарія.-учениця 7 кл., Вернигора Максим– учень 8 кл.) щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні .

7. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, спортивних змагань. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час новорічних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Складають акти обстеження родин.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Литвиновицькому навчально-виовномк комплексіі є відвідування батьківських лекторій. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація закладу, фахівець із соціальної роботи, запрошується дільничний інспектор, медична сестра Литвиновицького ФАПу, працівники районного центру зайнятості.

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно діти проходять медичне обстеження на базі місцевого ФАПу лікарями Кролевецької ЦРЛ. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладіформуються спеціальні медичні групи , а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по закладу. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний за графіком профогляду. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора закладу. У закладі облаштований медичний кабінет, але відсутня медична сестра.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебуванням у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст..25), «Про загальну середню освіту » (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст..5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах », іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів та діти з малозабезпечених сімей Вернигори Дарія та Максимзабезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-9 класів відбувається згідно з графіком на 2 та 3 перервах у їдальні школи.

Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Сонечко». Цього року вихованцями табору стали 15учнів школи. Субвенція сільської ради становила 3780,00 грн, ще 11 гривень на одну дитину було залучено за рахунок бюджетних коштів(всього 1763, 00 грн.), спонсорських коштів залучено було 2000,00 грн. Дітодень становивблизько 39 грн. Було організовано двохразове харчування. Серед страв були мясні, молочні страви, свіжі овочі, фрукти, соки. Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи.

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні закладу розміщений куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в закладі освіти здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Тому травматизм серед здобувачів освіти відсутній.

10. Фінансово-господарська діяльність.

 • школи прийнята в експлуатацію більше 40 років назад. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її уналежному стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відідлу освіти, Кролевецької РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа майже не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення відреставрована, встановлені 2 нових твердопаливних котла. Не в кращому стані електромережа, потребує капітального ремонту дах школи між спортивним залом та основною будівлею, заміна вікон на енергозберігаючі. За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це два комп’ютерні класи та комп’ютери і принтери для адміністративних потреб).Для проведення поточного ремонту коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів використані благодійні батьківські кошти , які були зібрані батьківським комітетом . За рахунок державного бюджету та субвенції сільської ради облаштовано групову та спальну кімнату для вихованців дошкільного підрозділу. За рахунок спонсорських (Андрущенко О. М.) коштів (7600, 00 грн.), придбано водонагрівач, мийки, штори. За рахунок коштів ПП Ракитянський (6750,00 грн.) придбано два столи , навісні шафи, штори та карнизи. Працівниками бухгалтерії відділу освіти Кролевецької РДА планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

 • школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Активно проводиться робота по озелененню коридорів, навчальних кабінетів. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на території школи, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

11. Управлінська діяльність.

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, відділу освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У закладі адміністрацією (на жаль, в особі одного директора) використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Литвиновицьким навчально-виховним комплексом більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор закладу у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.


Витяг

ПРОТОКОЛ
звітних зборів перед громадськістю
Литвиновицького навчально-виховного комплексу Кролевецькоїрайонної ради
Сумської області

від 25 червня 2018 року

присутніх - 22

Порядок денний:

1. Звіт директора Литвиновицького навчально-виховного комплексу Кролевецької районної ради Сумської області Калачевської І. І. про свою діяльність на посаді протягом 2017-2018навчального року (виступ директора закладу).

Слухали: директора Литвиновицького навчально-виховного комплексу Кролевецької районної радиСумської області Калачевської Ірини Іванівни про свою діяльність на посаді протягом 2017-2018навчального року. Звіт складався з дванадцяти розділів, а саме:

 • загальна інформація про школу;

 • кадрове забезпечення закладу;

 • методична робота;

 • правовиховна робота;

 • соціальний захист;

 • співпраця з батьками;

 • збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників;

 • стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • фінансово–господарська діяльність;

 • управлінська діяльність.

Вона розкрила в повному обсязі всю роботу закладу в цьому навчальному році. Доповіла про роботу щодо колекційної діяльності в між атестаційний період. Відмітила як позитивні, так і негативні сторони діяльності.

Ухвалили: Визначити роботу закладу в цілому в 2017-2018 навчальному році та роботу адміністрації на достатньому рівні та намітити завдання на наступний 2018-2019 навчальний рік.

Секретар зборів ______________ О. Г. Бідненко


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора