A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Українська мова

13.03. Тема: Узагальнювальні слова в реченнях з однорічними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорічними членами.

Д.З. Опрацювати матеріал  параграфа 55, виконати впр.441

 

16.03. Тема: Узагальнювальні слова в реченнях з однорічними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорічними членами

Д.З. Опрацювати матеріал  параграфа 55, виконати впр.447

 

17.03. Тема: Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні.

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 57, виконати впр. 453

 

20.03.тема:Звертанн. Розділові знаки при звертанні

Д.з.Опрацювати матеріал параграфа 57, виконати впр.456

 

30.03. Розвиток мовлення Лист до рідної людини з використанням звертань

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 59, виконати впр.469

 

31.03. Тема: Речення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. виділення вставних слів на письмв комами

Д.З.Опрацювати матеріал параграфа 58, виконати впр.461

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq37SB2sHoAhXBtYsKHdZbDEEQtwIIRzAE&url=http%3A%2F%2Fsv-ponomarenko.ucoz.net%2Findex%2Fmultiki%2F0-27&usg=AOvVaw2LSLC3SNeD_xYq7TavM7QB

 

01.04. Тема: Речення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів

Д.З.Опрацювати матеріал параграфа 58, викеонати впр.464

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq37SB2sHoAhXBtYsKHdZbDEEQtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPD3bGpmed2g&usg=AOvVaw3MTIn2-NvLrvlyuyddavT0

 

03.04. Тема: Розвиток мовлення. Ділові папери. Оформлення конверта ( або адреси) на поштовій листівці

Д.З.Опрацювати матеріал параграф 62, виконати впр.485

 

06.04.Тема: Складне речення з безсполучниковим і сполучниковим звязком 

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 60, виконати впр.475

 

07.04. Тема: Кома між частиками складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим звязком

Д.З.Опрацювати матеріал параграфа 61, виконати впр.481

 

10.04.Тема: Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим звязком

Д.З.Опрацювати матеріал параграфа 61, виконати впр.483

 

13.04.Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою

Д. З. Опрацювати матеріал параграфа 63, виконати вправу 488

 

14.04. Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою

Д.З. Повторити вживання розділових знаків у реченнях з проямою мовою, виконати вправу 490

 

15.04. Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою

Д.З. Скласти і записати розповідь (5-7 речень) на одну з поданих тем з використанням 2-3 речень, що містять пряму мову. Теми: "Мудрі батькові поради", "Улюблені пісні моєї мами", "Чого навчив мене мій тренер".

 

17.04. Тема: Розвиток мовлення . Складання розповіді "Мудрі батькові поради" з використанням речень, що містять пряму мову

Д.З. Скласти і записати висловлювання (5-7 речень) на одну з поданих тем з використанням 2-3 речень, що містять пряму мову. Теми:  "Улюблені пісні моєї мами", "Чого навчив мене мій тренер".

 

21.04.Тема: Діалог. Тире  при діалозі

Д.З.Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 64. Виконати вправу 499

 

24.04.Тема: Діалог. Тире  при діалозі

Д.З.Повторити вживання розділових знаків при діалозі. Виконати вправу 500 (ІІ).

 

27.04. Тема: Діалог. Тире при діалозі

Д.З. Повторити матеріал про складне речення, пряму мову, діалог. Підготуватися до контрольної роботи

 

28.04.Тема. Контрольна робота. Складне речення. Пряма мова. Діалог

Д.З. Повторити вивчений матеріал з теми "Лексикологія"

 

29.04. Тема: Лексикологія

Д.З. Повторити, що таке синоніми, антоніми. Виконати вправу 512

 

04.05 Тема. Лексикологія

Д.З.Виконати вправу 513. Повторити будову слова

 

05.05 Тема. Будова слова й орфографія

Д.З. Виконати вправу 518. Повторити вживання та написання префіксів без-, роз-, з-, с-, зі-, пре-, при-.

 

8.05  Тема. Будова слова й орфографія

Д.З. Виконати вправу 519. Повторити правила орфографії

 

12.05 Тема. Контрольна робота. Диктант. 

 Аудіодиктант "Дощ у степу" за ссилкою: https://youtu.be/yUF9oOm-WzI

Д.З. Повторити вивчений матеріал з теми "Фонетика й графіка"

 

13.05.Тема. Фонетика й графіка

Д.З.Повторити вживання апострофа, м'якого знака. Виконати вправу 525

 

15.05. Тема. Фонетика й графіка

Д.З. Повторити матеріал з теми "Граматична основа речення". Викрнати вправу 527

 

18.05. Тема.Орфоепія й орфографія

Д.З. Написати твір "Тавтограма". Усі слова в цьому творі мають починатися тією самою літерою, наприклад п. Повторити вивчений матеріал про словосполучення і речення. 

19.05.Тема. Синтаксис і пунктуація

Д.З. Виконати вправу 532

22.05. Тема. Синтаксис і пунктуація

Д.З.Виконати вправу 534

2020-2021 н. р.

02.03

Тема. Речення, його граматична основа ( підмет і присудок). Речення з одним головним членом.

Д/з: опрацювати матеріал параграфа 48. Виконати вправу 379.

03.03

Тема. Реченняя, його граматична основа ( підмет і присудок). Речення з одним головним членом.

Д/з: опрацювати матеріал параграфа 48. Виконати вправу 386.

05.03 

Тема: Види речень за метою висловлювання.

Д/з: опрацювати матеріал § 49, виконати вправу  392, 390.

 10.03.

Тема: Види речень за емоційним забарвленням. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення.

Д/з: опрацювати матеріал § 49. Виконати впр 394

 

12.03.

Тема:Другорядні члени речення. Способи вираження другорядних членів  речення.

Д/з: опрацювати матеріал параграфа 51. Виконати вправи 402,403.

15.03.

Тема. Другорядні члени речення: додаток. Способи вираження додатка.

Д/з: Опрацювати матеріал § 51. Виконати вправу  406. 

16.03

Тема. Другорядні члени речення:означення. Способи вираження означення.

Д/з:Опрацювати матеріал §52. Виконати вправу 415.

17.03

Тема. Другорядні члени речення:обставини.Способи вираження обставин.

Д/з:Опрацювати матеріал §53.Виконати вправу 424.

19.03.

Тема. Другорядні члени речення: обставина. Способи вираження обставин.

Д/з: Опрацювати матеріал §53. Виконати вправу 425

29.03.

Тема:Контрольна робота №7 Словосполучення і речення.

Д/з Повторити розділові знаки в простому реченні

31.03.

Тема. Речення з однорідними членами ( без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

Д/з: опрацювати матеріал § 54. Виконати вправу 429.

02.04.

Тема:Речення з однорідними членами(без сполучників і зі  сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

Д/з:Виконати вправу 433.

05.04.

Тема: Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Д/з: Опрацювати матеріал §55. Виконати вправу 439.

06.04.

Тема:Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Д/з: Опрацювати матеріал §55. Виконати вправу 441.

07.04.

Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні.

Д/з:Опрацювати матеріал §57. Виконати вправу 451

09.04.

Тема:Звертання. Непоширені  й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

Д/з:Опрацювати матеріал § 57. Виконати вправу 455.

12.04.

Тема. РМ №18. Лист до рідної людини з використанням звертань.

Д/з: виконати вправу 469.

14.04.

Тема:Речення з найбільш уживаними вставними словами  та сполученнями слів.Виділення  вставних слів на письмі комами.

Д/з: Опрацювати матеріал § 58. Виконати вправу 461.

16.04

Тема. Виділення вставних слів на письмі комами.

Д/з: виконати вправу 463.

19.04.

Тема:РМ № 19. Ділові папери.Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

Д/з:Опрацювати матеріал §62.Виконати вправу 485.. 

20.04.

Тема:Контрольна робота №8

Просте ускладнене речення.

Д/з:Виконати вправу 466.

21.04.

Тема:Складне речення з безсполучниковим  і сполучниковим зв'язком.

Д/з:Опрацювати матеріал § 60. Виконати вправу 474.

23.04.

Тема:Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

Д/з:Опрацювати матеріал § 61. Виконати вправу 479. 

26.04.

Тема:Кома між частинами складного речення,з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

Д/з: Опрацювати матеріал § 61.  Виконати вправу 482. Повторити тему.

28.04.

Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Д/з: Опрацювати матеріал § 63. Виконати вправу 488.

30.04.

Тема:Пряма мова. Розділові знаки в  реченнях із прямою мовою.

Д/з:Опрацювати матеріал § 63. Виконати вправу 491.

05.05.

Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

Виконати вправу 493.

07.05.

Тема:РМ №20. Складання розповіді з використанням речень, що містять пряму мову.

Д/з: Записати розповідь у зошит. Тему  обрати("Улюблені пісні моєї мами", "Мудрі  батькові поради", "Чого навчив мене мій тренер").

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора