A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Українська мова

16.03 Тема: Закріплення вмінь писати вивчені букви. 

         Тема: Звук (дж). Відпрацювання злитої вимови звука. Читання складів слів.

Д.З. Списати речення, поданого друкованим шрифтом (індивідуально)

 

17.03. Тема: Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними.

17.03. Тема: Апостроф. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання вірша

Д.З. Тренування читанння вірша. Звернути увагу на вимову та написання слів з апострофом

 

18.03.Тема: Письмо буквосполучень дж, Дж. списування речення поданого друкованим шрифтом. Словниковий диктант

18.03. Тема:Читаю і розповідаю. Закріплення звукових значень вивчених букв. Алфавіт

Д.З. Диктант слів, читання текстів

 

19.03. Тема: написання слів з апострафом. Списування речення поданого друкованим шрифтом

Д.З.Списати текст ( інд.завдання)

 

30.03   понеділок

Українська  мова

 Тема   Читаю  і розповідаю.Загадка. Л.Голота  Хто в хатці  живе ?  Закличка

vseosvita.ua › Бібліотека › Читання

 

Тема     Удосконалення  вміння  писати  вивчені  букви,слова  і речення  ними. Розвиток  зв'язного мовлення .Явища  природи .

 Записати  слова  -явища  природи.

 

31.03 Тема Читаю і розповідаю. Вправи  для  розвитку  навички  читання .Загадка.ЗаЛ.Борщевською"Опрацювати   буквар   с.74-75

Тема  Складання  і записування  речень.

Скласти і записати три  речення зі  словами  ввічливості ,які  використовуємо  під час  знайомства

 

01.04 Тема Читаю  і  розповідаю.Вправи  для  розвитку  навички  читання. І.Олексин "Бачить  мати… " Грицько  Бойко "Де букварик?"

Опрацювати букварик сю 76-77
 

Тема  Написання  слів  із  буквою г .Побудова  речень за  поданим  початком  і  малюнком .

Записати  слова  із  буквою г (5-6 слів).

02.04.Тема Читаю  і  розповідаю.Вправи  для  розвитку  навички  читання. Й.Курлат " Добрий ".О.Мітта "У  гостях  і вдома "

Опрацювати буквар с.78-79

 

 

06.04

Тема Читаю  і  розповідаю. Лічилка(В.Гринько). Л.Вознюк "Татко  і  матуся".Загадки

Опрацювати с.80-81 букваря

Складання і записування  речень із буквосполученнями дж,дз.

07.04

Вівторок

Тема Читаю  і  розповідаю. Загадка. За Д.Чередниченком  " Фокус - мокус"

Опрацювати с. 82-83 букваря

Написання  слів із  буквою щ. Списування речень із  карток

08.04

Середа

Тема Читаю  і  розповідаю. Л.Вознюк " Ти усміхнися  небу…". В.Бичко "Великий  і малий "

Опрацювати с. 84-85 букваря

Апостроф. Диктант слів із апострофом .

09.04

Тема Правопис  слів із  буквосполученням  йо.  Списування  речень із  друкованого  шрифту.

 

21.04 Тема:  Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Грицько  Бойко "Здоровим  будь!" с.94-95

Складання і записування  речень

22.04  Тема: Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Грицько  Бойко "Задивилось  сонечко…" . За  Т.Білецькою "Корисна  розмова ". Читання  в особах.

Багатозначні слова. Навчальний  диктант

23.04. Тема: Слова ,протилежні  за  значенням. Складання  і записування  речень із ними.

27.04

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. В.Слєпцов " Днів  у тижні  рівно  сім…" .Загадка " Хто  вони ?" с.98-99

Слова ,близькі  за  значенням. Складання і записування  речень.

28.04

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Загадка. Ф.Петров " Від зими  до  зими". К.Перелісна  уривок  з  вірша с.100-101.Робота  з  дитячою  книжкою.

Слова -  назви  предметів. Розрізнення  слів –назв  предметів  за  питаннями  хто ? що ?

Розвиток  зв'язного  мовлення  .Транспорт

29.04

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. А.Костецький  "Що  зробити…".В.Карасьова "Чий  апельсин  більший" с.102-103

Вживання  великої  букви  в  словах.Побудова  і записування  речень  за  малюнками

30.04

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Т.Лисенко " Засобакалигавки…" .За  Т.Лисенко "Навпакійко" с.104-105

04.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. М Сингаївський  " Сказала  Миша  своїм  Мишенятам…" .Е.Рауд  " Мишка,Кіт  і  гарбуз " с. 106-107

Слова – ознаки  предметів. Розрізнення  слів – ознак  предмерів  за  питаннями  який ? яка ? яке ? Списування  речення, поданого  друкованим  шрифтом

05.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. С.Шаповалова  " Їду,їду  на  коні…".  В. Шкляр " Маленька  мураха" с.108-109

Слова- назви  дії  предметів. Добір  слів ,які  відповідають  на  питання  що  робить? що  роблять?.Утворення  і  записування речень із  поданими  словами.

06.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Є.Юхниця  "Посварився  з  братом … " .М.Стеценко  " Новий  велосипед " с.110-111

07.05

Тема. Службові  слова . Побудова  і записування  речень із  службовими  словами.

 

12.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. В.Гужва "До  всіх сердець…". За  М.Бабенко " Є в  світі  чарівні  слова" с.112-113

Закріплення  засвоєних знань і вмінь учнів. Побудова  і записування  речень за  малюнком і поданими словами.

 

13.05.

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Грицько  Бойко " Чому  цуцик  у  муці?..". К.Ушинський " Умій  почекати". Робота  з  дитячою  книжкою с.114-115

Розділові  знаки  наприкінці  речення .Побудова ,правильне  інтонування і записування запитальних  речень.Розвиток  звязного  мовлення .Рослини

 

14.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Б Списаренко " Прилетіло  сонечко…". За  В.Моругою "Коник  і Сонечко " с.116-117

 

18.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Є.Гуцало " Звідки  дощ  іде?..". За З.Мензатюк " Іди,іди,дощику!" с.118-119

Розділові  знаки  наприкінці  речення. Побудова ,правильне  інтонування  і  записування  речень із  знаком  оклику.

19.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. За  Н.Бутук "Помічниця". За  О.Буценем "Зараз". Приказки. с. 120-122

Складання  і записування  розповіді із  поданих  речень. Виконання  вправ

20.05

Тема Читаю  і  розповідаю. Вправи  для  розвитку навички  читання. Скоромовка. За  М.Солтис – Смирновою "Казка  про  гудзик". с. 123-124

Відгадування  предметів  за  їх  описом.Опис  тварини  за  поданим  малюнком.

 

21.05

Складання  розповіді  на  задану тему. Побудова  і записування речень. Виконання  мовних  вправ.

2021-2022 н.р.

29.10

Тема. Закріплення звукового значення букви "е". Велика буква Е. Словниково-логічні вправи.

30.10

Тема. Письмо великої букви Е. Написання вивчених букв, буквосполучень.

02.11

Тема. Звуки (л), позначення буквою "ел". Звуковий аналіз слів. Читання складів.

Тема. Письмо малої букви л. Написання складів.

03.11

Тема. Закріплення звукових значень букви "ел". Велика буква Л. Робота з дитячою книжкою "Пори року".

Тема. Письмо великої букви Л. Розвиток звязного мовлення "Сімя".

04.11

Тема. Звук (м), буква "ем".Читання складів і слів з вивченими буквами. Звуковий аналіз слів.

Тема. Письмо малої букви "ем", буквосполучень.

05.11

Тема. Закріплення звукових значень букви "ем". Велика буква М. Читання тексту.

09.11

Тема. Письмо великої букви М. Написання складів, слів з буквою "ем".

Тема. Звуки (с), буква "ес". Читання складів і слів з вивченими буквами.

10.11

Тема. Письмо малої букви "ес". Написання складів, слів з вивченими буквами. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

Тема. Закріплення звукових значень букви "ес".Велика буква С. Читання слів і речень.

11.11

Тема. Письмо великої букви С, складів та слів із нею.

Тема. Звуки (н), буква "ен". Читання складів, слів, доповнення речень

12.11

Тема. Письмо малої букви "ен", складів і слів із нею. Списування з друкованого тексту.

26.01

Тема.Закріплення букви "ша". Опрацювання текесту.

Тема. Письмо великої букви Ш, списування речень.

27.01

Тема. Буква "мякий знак". Звуковий аналіз слів.

Тема. Письмо букви ь окремо і з іншими буквами.

28.01

Тема. Закріплення букви "мякий знак"

01.02

Тема. Повторення правил зєднання вивчених букв.

Тема. Буква "ха", звуковий аналіз слів, ребус.

02.02

Тема. Письмо малої букви х, складів і слів з нею.

Тема. Закріплення букви "ха". Читання в особах.

03.02

Тема. Письмо великої букви Х. Списування речень.

Тема. Буква "че". Робота з дитячою книгою.

04.02

Тема. Письмо малої букви ч. Розвиток звязного мовлення.

08.02

Тема. Закріплення букви "че". Скоромовка.

Тема. Письмо великої букви Ч.

09.02

Тема. Буква "я". опрацювання вірша.

Тема. Письмо малої букви я. Звуковий аналіз слів.

10.02

Тема. Закріплення букви "я". Опрацювання тексту.

Тема. Письмо великої букви Я.

11.02

Тема. Буква "це". Робота з текстом.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора