A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Литвиновицька філія опорного закладу "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради Сумської області

Українська мова

16.03. Тема: Літери н, нн у прислівниках. 

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 34, виконати впр. 440

 

17.03. Тема: Не з прислівниками.

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 34, виконати впр.448

 

18.03 Тема: Ні з прислівниками

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 34, виконати впр.451

 

30.03. Тема: Ні з прислівниками.

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 34, виконати впр. 453

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIzvyR5MHoAhVLxIsKHeu6AyEQtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df8urU8cWhqo&usg=AOvVaw0_voOuYaXrjiwxPgVQ8unl

 

31.03.Тема: прийменник як службова частина мови. Уживання прийменників із непрямими відмінками іменників

Д.З. Опрацювати матеріал параграфа 35, виконати впр.465

 

01.04. Тема: Види прийменників за будовою. непохідні й непохідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо, та черезх дефіс

Д.З.Опрацювати матеріал параграфа 35, виконати впр. 471

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK7rHc5MHoAhX8isMKHZNgCqMQtwIIVzAG&url=http%3A%2F%2Fteg.com.ua%2Fpohidni-prijmenniki-pravila-napisannya-prikladi-vzhivannya-spiski-vinyatkiv%2F&usg=AOvVaw0m9JAujtd6Rn49BWSnkCcd

 

06.04. Тема: Синонімічні та антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

Д.З.Опрацювати матеріал параграфа 35, виконати впр.481

 

07.04. Тема: Сполучник як службова частина мови

Д.З. опрацювати матеріал параграфа 36, виконати впр.495

 

13.04. Тема: Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників у простому й складному  реченнях. Сполучники сурядності й підрядності.

ДЗ. Опрацювати матеріал  параграфа 36. Виконати вправу  499

14.04. Тема: Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і сполучних слів

ДЗ Опрацювати матеріал  параграфа 36. Виконати вправу  510

15.04.Тема: Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі.

ДЗ Опрацювати матеріал  параграфа 37. Виконати вправу  520

 

21.04Написання часток бо-, но-, то-, от-, -таки

 

ДЗ  Опрацювати матеріал  параграфа 37. Виконати вправу  528

 

22.04.Правопис не і ні з різними частинами мови

ДЗ  Опрацювати матеріал  параграфа 38. Виконати вправу  541

 

27.04.Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках

 ДЗ  Опрацювати матеріал  параграфа 39. Виконати вправу 556.  Повторити часи й способи дієслів

28.04.Повторення.Частини мови, правопис і використання їх у мовленні

 ДЗ  Повторити форми дієслів. Виконати вправу  562

29.04.Повторення.Частини мови, правопис і використання їх у мовленні

ДЗ Повторити розряди та правопис прислівників. Виконати вправу 568

 

04.05. РМ Портретний нарис у публіцистичному стилі(письмово)

ДЗ Виконати вправу 576

05.05.РМ Складання висловлювання-роздуму «Від споживацького ставлення довкілля треба берегти»

ДЗ Виконати вправу 577. Підготуватися до підсумкового оцінювання.

 

12.05.Підсумкова контрольна робота

ДЗ Підготуватися до написання твору

13.05. РМ Читання мовчки тексту, що містить поєднані сполучниками однорідні члени речення

ДЗ Підготуватися до написання твору-опису зовнішності людини в художньому стилі

18.05.Контрольна робота . Диктант

 Аудіодиктант «Джерело» за ссилкою: https://youtu.be/ObNu413JF3g

ДЗ Виконати вправу 573

20.05. Контрольний твір-опис зовнішності людини  (в художньому стилі).

ДЗ Виконати вправу 574

 20.05.Контрольний твір-опис зовнішності людини  (в художньому стилі).

ДЗ Виконати вправу 575

2020-2021 н. р.

02.03

Тема. Ступені порівняння прислівників. 

Д/з: опрацювати матеріал параграфа 33. Виконати вправи 387, 389. Виписати з української літератури 5-6 речень із прислівниками вищого ступеня порівняння.

05.03

Тема. Ступені порівняння прислівників.

Д/з: Виконати вправу 391. Скласти пари речень так, щоб слова ліпше, сухіше, важливіше були: а) прикметниками; б) прислівниками.

 

09.03.

Тема. РМ № 13 Особливості будови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини ( за складним планом)

Д/з: Виконати вправу 350

12.03.

Тема. Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.

Д/з: Опрацювати матеріал §34. Виконати вправи413, 414.

15.03.

Тема. РМ № 14 Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника в художньому стилі ( за планом).

Д/з: опрацювати теоретичний матеріал на сторінці 186, 187. Виконати вправи 399 ( усно), 402.

16.03

Тема. Написання прислівникових сполук.

Д/з: опрацювати матеріал § 34. Виконати вправу 418.

19.03.

Тема.Написання прислівникових сполук.

Д/з:Виконати вправу419

29.03

Тема:  РМ № 15 Аналіз письмового твору. Навчальне аудіювання

Д/з Скласти 5-6 тестових завдань до тексту "Свята Тереза"

30.03

Тема: И та і в кінці прислівників

Д/з Опрацювати матеріал §34 Виконати вправу 426

02.04.

Тема:РМ №16 Портретний нарис у публіцистичному стилі(письмово)

Д/з Опрацювати теоретичний матеріал на сторінці 198-200. Виконати вправу 430 або 431.

05.04.

Тема: Літери н та нн у прислівниках.

Д/з: Опрацювати матеріал §34. Виконати вправу 440.

06.04.

Тема:Не з прислівниками.

Д/з:Опрацювати матеріал § 34. Виконати вправу 444.

09.04.

Тема:Написання ні з прислівникамию

Д/з: Опрацювати матеріал § 34. Виконати вправи 451, 453

12.04.

Тема. Контрольна робота №7. Прислівник.

Д/з: Виконати вправу 452.

16.04.

Тема. РМ № 17. Контрольний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі.

Д/з: сСкласти й занотувати рекламні гасла (10-12) із прислівниками й прислівниковими сполуками.

16.04.

Тема.РМ № 18.Контрольний твір-опис зовнішності  людини в художньому стилі.

Д/з:Визначити розряди прислівників у  записаних гаслах.

19.04.

Тема РМ №19.Аналіз письмового твору. Складання висловлювання -роздуму "Від споживацького безглуздя довкілля  треба  берегти" з використанням антонімічних прийменників.

Д/з:Записати висловлювання в зошит.

20.04. 

Тема:Прийменник як службова частина мови. Уживання прийменників із непрямими відмінками іменника.

Д/з: Опрацювати матеріал § 35. Виконати вправу 465.

23.04.

Тема: Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники.

Д/з: Опрацювати матеріал § 35. Виконати вправу 468.

26.04.

Тема:Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

Д/з:Виконати вправу 481.Опрацювати матеріал §35

27.04.

Тема:Сполучник як службова частина мови.

Д/з:Виконати вправу 488. Опрацювати матеріал §36.

30.04. Використання  сполучників у простому й складному реченнях:сполучники  сурядності  й підрядності. Види сполучників за  будовою, походженням.

Д/з:Виконати вправу 495. Опрацювати матеріал §36.

07.05.

Тема:Правопис  сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних  слів.

Д/з:Опрацювати матеріал §36. Виконати вправу 506.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора